DropBox文件夹图标没有小绿勾

 1年前     231  

文章目录

最近刚使用了 DropBox 来同步项目文件

主要是怕做项目的时候硬盘突然坏掉 :cry:   就直接@#¥¥@#%.....

这篇笔记记录一下:  关于使用Drop Box文件夹图标没有小绿勾的问题

(小绿勾是文件同步到本地的标识)

一开始查阅了很多文档也没有找到原因

后来去问了 DropBox 的客服  聊了一下午 才解决这个问题

-------------------------------------

-------------------------------------

那么直接开始 ↓

此处为隐藏的内容!

发表评论并刷新,才能查看

发表评论
才疏学浅,如有错误欢迎评论指正,(所有文章无特殊说明均为原创,如要转载,请务必联系我)
版权声明:CC 发表于 1年前,共 528 字。
转载请注明:DropBox文件夹图标没有小绿勾 | CC笔记

暂无评论

暂无评论...